Skip to main content

Ik wil de beste hulp voor mijn medewerker

Iedere werkgever krijgt te maken met ziekmeldingen en de daarbij komende kosten van vervanging en productie verlies. 36 % van de ziekmeldingen worden veroorzaakt door stress. Het liefst wil je dit snel samen met je medewerker oplossen.

Waarom Sa4-Werkt?Neem contact met ons op

Waarom helpt Sa4-Werkt

Als je een burn-out hebt, dan heb je vaak ook veel klachten die voorkomen bij een depressie. Zo voel je je vaak somber, lusteloos en heb je last van schuldgevoelens. Ook angst en/of paniekaanvallen komen regelmatig voor. De ziektebeelden zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Doordat onze professionals ook werkzaam zijn voor Sa4-Zorg kunnen we indien nodig snel een consult van een regiebehandelaar (psychiater of psychotherapeut) inzetten. Hij/zij kan beoordelen of behandeling binnen de verzekerde zorg geïndiceerd is. Kan en wil je behandeling bij Sa4-Zorg dan mag je direct beginnen zonder wachttijd.

Vraag & Antwoord

Waarom vergoedt de zorgverzekeraar deze behandelingen niet?

Al jaren stelt de zorgverzekeraar zich op het standpunt dat werk gerelateerde klachten niet door hen bekostigd hoeven te worden, het betreft toch geen (besmettelijke, levensbedreigende) ziekte! Betekend dit dat een burn-out uitsluitend wordt veroorzaakt op het werk? Nee, over het algemeen spelen meerdere factoren al een langere tijd, totdat ‘de emmer overstroomt’. Onze ervaring is dan ook dat een multifactoriële behandeling, door meerdere professionals, de beste kans biedt dat de behandeling een duurzaam herstel heeft. Gestructureerd stappen zetten, in samenspraak met werkgever/leidinggevende bevorderd een snelle terugkeer naar het werk.

Krijgt iedereen dezelfde behandeling waardoor een traject altijd evenveel kost?

Nee, onze behandelingen zijn altijd maatwerk, geleverd door minimaal 3 professionals die ook bij de intake betrokken waren. Op basis van hun onderzoeksresultaten en ervaring kiezen zij verschillende modules en professionals om zo effectief mogelijk het einddoel te bereiken. De verschillende professionals besteden samen tussen de 50 en 75 uur aan een behandeling. 15-20 % hiervan wordt besteed aan overleg, schriftelijke rapportages, het plannen van afspraken en overleg met andere bij het traject betrokken mensen. Bijvoorbeeld u als werkgever, maar er is ook overleg met eerder/andere externe behandelaren en de huisarts.

Wat betekent dit voor uw medewerker?

Uw medewerker is meerdere keren per week minimaal 2-3 uur in behandeling bij ons op locatie, daarnaast wordt verwacht dat ook thuis en op het werk tijd besteed wordt aan opdrachten. Kortom ; de uren die uw medewerker normaliter aanwezig was op het werk worden gedurende het traject besteed aan het actief werken aan herstel en het veranderen van gedrag en leefstijl zodat een volgende burn-out voorkomen wordt.

Wanneer begint de medewerker weer met werken?

Wanneer er sprake is van 100% verzuim dan zijn de meeste mensen in staat om na ongeveer 4 weken 2 of 3 keer per week een aantal uren op het werk aanwezig te zijn, de rest van het traject worden deze uren in overleg opgebouwd en zal uw medewerker steeds meer eigen taken aankunnen. Werkt uw medewerker gedeeltelijk dan wordt per situatie bekeken of deze uren (tijdelijk) worden verminderd of hetzelfde kunnen blijven. Het opbouwen van werkuren gebeurt altijd in overleg met uw bedrijfsarts.

Wat wordt er van verwacht van de werkgever?

Goed overleg met werkgever/leidinggevende bevordert een snelle terugkeer naar het werk. Bij aanvang van de behandeling neemt de traject coördinator daarom contact met u op en indien mogelijk een bezoek op het werk brengen. Ongeveer 2 weken nadat uw medewerker gestart is met de werkhervatting wordt u uitgenodigd voor een 3-gesprek op de behandellocatie. Veelal is dit een gesprek met een behandelaar. Ongeveer 2 weken voordat de definitieve eindrapportages worden opgesteld zal er een eindevaluatie plaatsvinden op de werkplek zodat deze resultaten nog meegenomen kunnen worden in de afrondende fase van de behandeling.

Is na het traject alles weer hetzelfde als voor de ziekmelding?

Nee, want dit zou betekenen dat uw medewerker ook weer hetzelfde risico heeft om uit te vallen. Door de behandelduur van 3 maanden is de kans het grootst dat zowel uw medewerker als zijn of haar omgeving zich heeft aangepast aan nieuw (gezonder) gedrag en dat het werk duurzaam is hervat. Mocht gedurende het traject blijken dat dit niet kan lukken dan stellen we andere opties en mogelijkheden voor die zowel binnen als buiten uw bedrijf kunnen liggen.

Ontvang ik ook schriftelijke rapportages?

Ja, na de intakefase ontvangt u een werkgeversrapportage met daarin ons advies voor het vervolgtraject. Bij dit advies ontvangt u ook een offerte. Gedurende het behandelingstraject van uw medewerker ontvangt u halverwege en aan het einde een werkgevers voortgangs- en eindrapportage. Uw bedrijfsarts ontvangt separaat de bijbehorende medische rapportages.

Ik heb een andere vraag:

  [wpgdprc "Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website."]

  Intake

  Tijdens de intake module krijgt de werknemer 3 gesprekken: één met de fysiotherapeut, één met de psycholoog en één met de psychomotorisch therapeut. Indien noodzakelijk zetten wij een consult bij onze psychiater in. Naar aanleiding van de intake krijgt u als werkgever een advies rapport met betrekking tot de vervolgstappen en behandeling.

  €425

  Standaard Traject

  Tijdens het Compleet traject heeft uw medewerker meerdere behandelingen per week bij verschillende disciplines. De medewerker heeft gedurende het traject 14 sessies met de psycholoog, 8 afspraken met de PMT’er. U als werkgever krijgt meerdere terugkoppelingen over het proces van het traject. Ook zal er een terugkoppeling gedaan worden aan de bedrijfsarts.

  €3500

  Compleet Traject

  Uw medewerker heeft wekelijks 1x een gesprek met de psycholoog 2 tot 3 beweegmomenten en daarnaast kiezen we voor 6 of 12 individuele interventies met de psychomotorisch therapeut, 6 werkgerichte coaching gesprekken, diëtiek 3- 8 uur, mindfullness- of hartcoherentie training.

  €6500

  Herstel & Fitter

  Herstel en Fitter is een behandelprogramma dat werknemers kan helpen die dreigen vast te lopen of verzuimen. Bijvoorbeeld door langdurige gezondheidsproblemen of beperkte belastbaarheid. Het helpt bij het herstel van fysieke en mentale problematiek. Waardoor mensen geleidelijk aan terug kunnen keren naar de werkvloer en duurzaam kunnen blijven werken.

  €2800

  Overige (preventieve) producten

  Daarnaast worden via onze locaties regelmatig onderdelen van onze behandeltrajecten aangeboden. Deze modules kunt u apart afnemen, bijvoorbeeld om verzuim te voorkomen.

  Wilt u een medewerker aanmelden?

  Klik op de knop hiernaast en vul het formulier in.

  Veelgestelde vragen

  Wanneer u een vraag hebt over Sa4-Zorg kijk dan eerst op de pagina Veelgestelde Vragen. Mocht uw vraag hier niet beantwoordt worden dan kunt u contact met ons opnemen.

  Naar veelgestelde vragen

  Suggesties

  Wanneer u verbeterpunten ziet dan willen we dit graag horen. U kunt ons bellen of mailen met alle details en uw suggestie in behandeling nemen.

  Naar onze klantenservice

  Vragen of meer informatie?

  U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04

  Sa4-Werk(t) - algemeen@sa4-werkt.nl