Skip to main content

Vraag & Antwoord

Heb ik een verwijzing nodig om me aan te melden?

Nee het is niet nodig om een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of specialist te hebben. Herken je de klachten en symptomen? Overweeg je om je ziek te melden of verzuim je al ? Hoor je steeds vaker; neem eens een dagje vrij, gaat het wel goed met je ? Meld je dan aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek dan zoeken we snel samen uit welke hulp je nodig hebt.

Waarom vergoedt de zorgverzekeraar deze behandelingen niet?

Al jaren stelt de zorgverzekeraar zich op het standpunt dat werk gerelateerde klachten niet door hen bekostigd hoeven te worden, het betreft toch geen (besmettelijke, levensbedreigende) ziekte! Betekend dit dat een burn-out uitsluitend wordt veroorzaakt op het werk? Nee, over het algemeen spelen meerdere factoren al een langere tijd, totdat ‘de emmer overstroomt’. Onze ervaring is dan ook dat een multifactoriële behandeling, door meerdere professionals, de beste kans biedt dat de behandeling een duurzaam herstel heeft. Gestructureerd stappen zetten, in samenspraak met werkgever/leidinggevende bevordert een snelle terugkeer naar het werk.

Kan ik naast het volgen van een traject volledig blijven werken?

Dit hangt volledig af van uw individuele situatie en de ernst van de klachten. Soms is het nodig om even een time-out te nemen maar dit is niet altijd zo. Bij Sa4-Werk(t) zijn wij van mening dat arbeidsparticipatie onderdeel is van volledig en duurzaam herstel en kan bijdrage aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

Mag ik de kosten zelf betalen want ik wil niet dat mijn werkgever weet dat het niet goed gaat met me?

Voor Sa4-Werk(t) maakt het niet uit wie de kosten vergoedt. We zijn echter wel van mening dat juist het samen met je werkomgeving werken aan herstel en oefenen van nieuw werkgedrag een waardevolle bijdrage levert aan voorspoedig en duurzaam herstel

Krijgt iedereen dezelfde behandeling waardoor een traject altijd evenveel kost?

Nee, onze behandelingen zijn altijd maatwerk, geleverd door minimaal 3 professionals die ook bij de intake betrokken waren. Op basis van hun onderzoeksresultaten en ervaring kiezen zij verschillende modules en professionals om zo effectief mogelijk het einddoel te bereiken. De verschillende professionals besteden samen tussen de 50 en 75 uur aan een behandeling. 15-20 % hiervan wordt besteed aan overleg, schriftelijke rapportages, het plannen van afspraken en overleg met andere bij het traject betrokken mensen. Bijvoorbeeld u als werkgever, maar er is ook overleg met eerder/andere externe behandelaren en de huisarts.

Wat betekent dit voor uw medewerker?

Uw medewerker is meerdere keren per week minimaal 2-3 uur in behandeling bij ons op locatie, daarnaast wordt verwacht dat ook thuis en op het werk tijd besteed wordt aan opdrachten. Kortom ; de uren die uw medewerker normaliter aanwezig was op het werk worden gedurende het traject besteed aan het actief werken aan herstel en het veranderen van gedrag en leefstijl zodat een volgende burn-out voorkomen wordt.

Wanneer begint de medewerker weer met werken?

Wanneer er sprake is van 100% verzuim dan zijn de meeste mensen in staat om na ongeveer 4 weken 2 of 3 keer per week een aantal uren op het werk aanwezig te zijn, de rest van het traject worden deze uren in overleg opgebouwd en zal uw medewerker steeds meer eigen taken aankunnen. Werkt uw medewerker gedeeltelijk dan wordt per situatie bekeken of deze uren (tijdelijk) worden verminderd of hetzelfde kunnen blijven. Het opbouwen van werkuren gebeurt altijd in overleg met uw bedrijfsarts.

Wat wordt er van verwacht van de werkgever?

Goed overleg met werkgever/leidinggevende bevordert een snelle terugkeer naar het werk. Bij aanvang van de behandeling neemt de traject coördinator daarom contact met u op en indien mogelijk een bezoek op het werk brengen. Ongeveer 2 weken nadat uw medewerker gestart is met de werkhervatting wordt u uitgenodigd voor een 3-gesprek op de behandellocatie. Veelal is dit een gesprek met een behandelaar. Ongeveer 2 weken voordat de definitieve eindrapportages worden opgesteld zal er een eindevaluatie plaatsvinden op de werkplek zodat deze resultaten nog meegenomen kunnen worden in de afrondende fase van de behandeling.

Is na het traject alles weer hetzelfde als voor de ziekmelding?

Nee, want dit zou betekenen dat uw medewerker ook weer hetzelfde risico heeft om uit te vallen. Door de behandelduur van 3 maanden is de kans het grootst dat zowel uw medewerker als zijn of haar omgeving zich heeft aangepast aan nieuw (gezonder) gedrag en dat het werk duurzaam is hervat. Mocht gedurende het traject blijken dat dit niet kan lukken dan stellen we andere opties en mogelijkheden voor die zowel binnen als buiten uw bedrijf kunnen liggen.

Ontvang ik ook schriftelijke rapportages?

Ja, na de intakefase ontvangt u een werkgeversrapportage met daarin ons advies voor het vervolgtraject. Bij dit advies ontvangt u ook een offerte. Gedurende het behandelingstraject van uw medewerker ontvangt u halverwege en aan het einde een werkgevers voortgangs- en eindrapportage. Uw bedrijfsarts ontvangt separaat de bijbehorende medische rapportages.

Ik heb een andere vraag:

    [wpgdprc "Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website."]

    Vragen of meer informatie?

    U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04

    Sa4-Werk(t) - algemeen@sa4-werkt.nl