Skip to main content

Over Sa4-Werkt

Hier moet nog een tekst komen die het onderwerp introduceert aan de bezoeker van de pagina.

Onze VisieDe Werkwijze

Visie

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Als een gezonde werkuitvoering in het geding komt door fysieke of mentale overbelasting leidt dit tot uitval. Wij geloven dat werk eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Wij bieden gerichte hulp, waarin we maatwerk leveren in een persoonlijke omgeving. We werken met meerdere professionals in een multidisciplinaire setting en gaan uit van de kwaliteiten die de medewerker te bieden heeft.

Kernwaarden

Sa4-Werk(t) heeft kernwaarden die dienen als maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens vormen zij de leidraad hoe wij met u als cliënt omgaan.

Betrokkenheid

Integriteit

Positiviteit

Oplossingsgericht

Onze Werkwijze

Intake

Bij Sa4-Werk(t) staat een doelgerichte behandeling centraal. De behandeling wordt gegeven door verschillende disciplines: psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Na een kennismakingsgesprek start de intake fase, die bestaat uit een gesprek met de psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut, aangevuld met gevalideerde vragenlijsten.

Advies & Plan

Uit de intake volgt een inhoudelijk advies en een financieringsadvies, compleet met een behandelplan. Stemt u hiermee in en is de financiering geregeld dan start de behandeling binnen een werkweek.

Persoonlijk Programma

Ernstige klachten waardoor u niet meer kunt werken hebben altijd meerdere oorzaken. Daarnaast is er vaak geen zicht op de factoren die het herstel belemmeren. Vandaar dat Sa4-Werk(t) de huidige belastbaarheid én de belemmerende factoren in kaart brengt. De begeleiding is zowel in groepsverband als individueel. U krijgt altijd een persoonlijk maatwerkprogramma want geen enkele burn-out is hetzelfde.

Door verschillende behandelmodules optimaal te combineren is volledige werkhervatting haalbaar.

Traject

Na de intake kiezen wij afhankelijk van uw persoonlijke situatie en problematiek voor een extensief of intensief traject. Beide trajecten duren 14 weken er bevatten naast een werkplekbezoek, wekelijks in ieder geval 1x een gesprek met de psycholoog en een 1 tot 3 beweegmomenten, daarnaast kiezen we voor 7 of 12 individuele interventies met de psychomotorisch therapeut. Daarnaast kunnen werkgerichte coaching gesprekken, diëtiek, mindfullness of hartcoherentie training aan het traject worden toegevoegd.

Sa4-Werk(t) Locaties

Sa4-Leeuwarden

Skrokdam 5
8918 LB Leeuwarden

+31 58 266 58 04
algemeen@sa4-werkt.nl

Veelgestelde vragen

Wanneer u een vraag hebt over Sa4-Werk(t) kijk dan eerst op de pagina Veelgestelde Vragen. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden dan kunt u contact met ons opnemen.

Naar veelgestelde vragen

Suggesties

Wanneer u verbeterpunten ziet dan willen we dit graag horen. U kunt ons bellen of mailen met alle details en uw suggestie in behandeling nemen.

Naar onze klantenservice

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04

Sa4-Werk(t) - algemeen@sa4-werkt.nl