Skip to main content

Herstel & Fitter

Herstel en Fitter is een behandelprogramma dat werknemers kan helpen die dreigen vast te lopen of verzuimen. Bijvoorbeeld door langdurige gezondheidsproblemen of beperkte belastbaarheid. Het helpt bij het herstel van fysieke en mentale problematiek. Waardoor mensen geleidelijk aan terug kunnen keren naar de werkvloer en duurzaam kunnen blijven werken.

Leer meer over Herstel & Fitter

Ondersteuning voor uw medewerkers bij langdurige klachten

Chronische vermoeidheid, burn-out klachten, hersenschuddingen en chronische pijn vormen serieuze hindernissen voor werknemers. Deze klachten kunnen een diepgaande impact hebben, niet alleen op de fysieke gesteldheid van uw medewerkers, maar ook op hun mentale welbevinden en functioneren binnen de werkomgeving.

Uw werknemers kunnen symptomen ervaren zoals:

  • Langdurige vermoeidheid;
  • Concentratieproblemen en gevoeligheid voor overprikkeling;
  • Voortdurende onrust, zowel mentaal als fysiek;
  • Een gevoel van overweldiging door dagelijkse taken;
  • Een verstoorde ademhaling en/of hartslag;
  • Aanhoudende pijn;
  • Verminderde weerstand en conditie, wat alledaagse activiteiten bemoeilijkt;
  • Terugval na fysieke of mentale inspanning.

Deze problemen zijn vaak het resultaat van een verstoring in het neurovegetatieve regelsysteem van het lichaam.

Persoonlijke en effectieve aanpak

In ons unieke Herstel & Fitter programma pakken we deze kern van het probleem aan. We richten ons op het herstel van deze ontregeling, met als doel uw werknemer te ondersteunen in de terugkeer naar een energiek en gezond leven. Onze aanpak is persoonlijk en op maat gemaakt. We beginnen met het vaststellen van de huidige situatie en werken samen met uw werknemer aan een drie-stappenplan, gericht op zowel fysiek als mentaal herstel.

Het doel van Herstel & Fitter is om de belastbaarheid van uw werknemers te herstellen en hen te begeleiden naar een volwaardige terugkeer in het arbeidsproces. Hierbij staan gezondheid en duurzaam herstel centraal. Wij streven ernaar dat uw werknemers op een gezonde en opbouwende wijze terugkeren naar hun werk, waarbij ze weer volledig kunnen functioneren in hun professionele en sociale omgeving.

Een gezonde toekomst

Het implementeren van het Herstel & Fitter programma in uw bedrijf betekent een investering in het welzijn van uw medewerkers en daarmee een investering in de toekomst van uw organisatie. Gezonde, energieke werknemers zijn immers de sleutel tot een succesvolle onderneming.

Herstelprogramma

Herstel & Fitter is een landelijk reïntegratieprogramma en biedt een biopsychosociaal, interdisciplinair therapiemodel. Hiermee kan complexe problematiek vroegtijdig behandeld worden met minder intensieve zorg. Het therapiemodel is daarnaast is geschikt om langdurig zieke werknemers vanuit een zeer laag belastbaarheidsniveau te behandelen. Het traject biedt een kostenefficiënte oplossing en geeft mensen de kans om vanuit een lager instapniveau, te herstellen van de neurovegetatieve ontregeling. Het draagt bij aan het scheppen van de voorwaarden voor een geleidelijke opbouw van het participatieniveau, zonder dat bedrijven aan hoge kosten verbonden zijn.

1

Chronische klachten, wat nu?

In deze fase scheppen we orde in het patroon van pieken en dalen. We gaan samen met uw medewerker voorwaarden scheppen voor een basisniveau. Zo creëren we een situatie van waaruit opbouw kan plaatsvinden.
2

Het vergroten van de accu

Pas nadat de stabiliteit is verkregen, kan er worden gewerkt aan de fysieke activering. Doelgericht en in kleine stapjes vooruit. Hierbij is het enorm van belang niet opnieuw in de ontregeling te schieten.
3

Back to normal

Langzaamaan kan de medewerker terug naar het oude functioneren. In de laatste fase leert de medewerker zich preventief te wapenen tegen tegenslagen en creëren we een zogenoemd ‘terugvalpreventieplan’.

Neem contact met ons op

Als werkgever ziet u ongetwijfeld het belang van een gezond en goed functionerend team. Door het Herstel & Fitter programma te integreren in uw bedrijfsbeleid, investeert u in het welzijn en de veerkracht van uw personeel. Dit is een waardevolle investering in zowel de gezondheid van uw werknemers als in de productiviteit en werksfeer binnen uw organisatie.

We verkennen graag samen de mogelijkheden om bij te dragen aan een gezondere en productievere toekomst voor uw werknemers en uw bedrijf. Denk hierbij aan het herstelprogramma voor werknemers, een cursus voor Managers om beter te signaleren en meer! 

Herstel & Fitter en Coronavrij & Fitter zijn een landelijke organisatie. Meer informatie en over andere locaties vindt u op: www.herstel-en-fitter.nl. Voor specifieke vragen kunt u mailen naar contact@herstel-en-fitter.nl.

Aanmelden

Er zijn 3 mogelijke manieren om aan te melden voor het Herstel en Fitter programma. Dit kan via Herstel-en-fitter.nl als patiënt, werkgever en als verwijzer. Na de aanmelding zullen we zo spoedig mogelijk contact op nemen om te kijken naar de vervolgstappen.

Veelgestelde vragen

Wanneer u een vraag hebt over Sa4-Zorg kijk dan eerst op de pagina Veelgestelde Vragen. Mocht uw vraag hier niet beantwoordt worden dan kunt u contact met ons opnemen.

Naar veelgestelde vragen

Suggesties

Wanneer u verbeterpunten ziet dan willen we dit graag horen. U kunt ons bellen of mailen met alle details en uw suggestie in behandeling nemen.

Naar onze klantenservice

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04

Sa4-Werk(t) - algemeen@sa4-werkt.nl